Rakennusmateriaalin uusiokäsittelykeskus

Rakennamme rakennusmateriaalien uusiokäsittelylaitoksen. Keskusta varten on varattu kahdeksan hehtaarin maa-alue Joroisista.

Suomessa hyödynnetään rakennusmateriaaleista tällä hetkellä noin 20 %. Tavoitteena on laajentaa purkutaloista tulevan materiaalin hyödyntämistä siten, että vuoteen 2005 mennessä hyötykäyttöaste olisi 70 %. Näin vähennetään kaatopaikkojen kuormitusta.

Uusiokäsittelylaitoksessa käsittelemme puuta, tiiltä, betonia ja erilaisia maa-aineksia. Paikalle rakennetaan myös katettu halli, johon sijoitetaan kaikki rakennuksista tuleva käyttökelpoinen tavara, kuten ovet, ikkunat ja WC-kalusteet.

Murskattu betoni ja maa-aines käytetään pääosin Joroisten Maanrakennuksen omiin rakennuskohteisiin. Puu haketetaan polttoaineeksi. Alueelle tulee lisäksi betonijätteiden koealueita, joissa tutkitaan, miten betonimurska käyttäytyy piha-alueilla.

Myös yksityiset voivat käydä ostamassa uusikäsittelylaitoksesta esim. soraa ja sepeliä. Hallista myydään rakennustarvikkeita vaikkapa kesämökkiläisten tarpeisiin.

Uusiokäsittelylaitos perustetaan vajaan kilometrin päähän uudesta viitostien linjauksesta. Uudelta tieltä rakennetaan alueelle oma tieliittymä. Uusiokäsittelykeskus tulee työllistämään kolme henkilöä.

Ajankohtaista


Ei tiedotteita tällä hetkellä!

Tuomaan Rakennus Oy

Koskentie 2
79600 Joroinen
Puh. (017) 571 880
Fax (017) 571 873
Pekka Janhunen
toimitusjohtaja
040 773 1007